ISK Konto

Med ett ISK konto (ISK, investeringssparkonto) är det enkelt för svenska privatpersoner att köpa och sälja aktier, fondandelar och vissa andra produkter, inklusive en del strukturerade värdepapper.

Sveriges 2 bästa ISK Konton

avanza bank Investeringssparkonto

Handla gratis upp till 50 000kr

Betyg:
Betyg 5 av 5 Bästa ISK

Information
Årsavgift:
0
Courtage:
0,00 – 0,25 %, lägst 0 kr
Handel med:
Aktier, fonder m.m.
Fonder:
1300
Ränta:
0.00%

Öppna ISK konto

recension

nordnet ISK

Handla gratis upp till 80 000kr

Betyg:Betyg 5 av 5 Bästa ISK

Information
Årsavgift:
0
Courtage:
0,00 %, lägst 0 kr
Handel med: Aktier, fonder m.m.
Fonder: 1500
Ränta: 0.00%

Öppna ISK konto

recension

Bästa Investeringssparkonto konto för fonder

savr logoSAVR erbjuder vad som troligen är Sveriges bästa ISK konto  för de som vill handla med aktivt förvaltade fonder. SAVR erbjuder rabatt på den årliga förvaltningsavgiften du betalar för dina fonder som du har köpt genom SAVR. Du kan med andra ord sänka dina årliga avgifter och få behålla mer pengar genom att använda SAVR när du köper fonder. Den lägre förvaltningsavgiften gör SAVR till ett mycket bättre val än andra ISK:ar om du vill spara långsiktigt i aktivt förvaltade fonder.  SAVR kan potentiellt ge dig 5-10% mer pengar på kontot efter 10 år.

Det kan vara en bra ide att ha ett ISK konto hos Avanza eller Nordnet för aktier, och ett hos SAVR för fonder. Genom att använda flera olika konton så kan du dra nytta av de bästa som de olika mäklarna kan erbjuda.

Öppna ISK konto recension savr investeringssparkonto

 

Andra banker som erbjuder investeringssparkonto (ISK)

seb Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 4 av 5
Information
Avgift:
0
Courtage:
0,09 %, Lägst 20 kr
Handel med: Aktier, fonder m.m.
Fonder: Ingen info
Ränta: 0.00%
recension
nordea Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 4 av 5
Information
Avgift:
0
Courtage:
1- 99 kr, fast courtage 0,06 %
Handel med: Aktier, fonder m.m.
Fonder: 550
Ränta: 0.00%
recension
handelsbanken Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 4 av 5
Information
Avgift:
0
Courtage:
0,09 %, lägst 99 kr
Handel med: Aktier, fonder m.m.
Fonder: 1000
Ränta: 0.00%
recension
swedbank Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 4 av 5
Information
Avgift:
0
Courtage:
0-99 kr
Handel med:
Aktier, fonder m.m.
Fonder:
550
Ränta:
0.00%
recension
aktieinvest Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 4 av 5
Information
Avgift:
0
Courtage:
0,15 % (lägst 39 kr)
Handel med: Aktier, fonder m.m.
Fonder: 750
Ränta: 0.00%

 

fondab Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 4 av 5
Information
Avgift:
0
Courtage:
0,00 – 0,25 %, lägst 0 kr
Handel med:
Bara fonder.
Fonder:
1800
Ränta:
0.00%

 

Danske Bank Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 3 av 5
Information
Avgift:
0
Courtage:
0,10 – 2,00 %
Handel med: Aktier, fonder m.m.
Fonder: 400
Ränta: 0.00%

 

länsförsakringar Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 3 av 5
Information
Avgift:
0
Courtage:
0,05 %, lägst 20 kr
Handel med: Aktier, fonder m.m.
Fonder: 1050
Ränta: 0.00%
skandiabanken Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 3 av 5
Information
Avgift:
0
Courtage:
0,044 – 0,40%
Handel med: Aktier, fonder m.m.
Fonder: 230
Ränta: 0.00%
Åkandsbanken Investeringssparkonto
Betyg:
Betyg 3 av 5
Information
Avgift:
0
Courtage:
0,30 – 0,45 % lägst 200 – 500 kr
Handel med:
Aktier, fonder m.m.
Fonder:
220
Ränta:
0.00%

Vad betyder ISK?

Akronymen ISK står för InvesteringsSparKonto. Detta är en särskild sparform som finns tillgänglig för svenska privatpersoner.

I dagligt tal säger man normalt det tautologiska ”ISK konto” snarare än det logiskt mer korrekta ”IS konto”.

Hur fungerar ett ISK konto?

Ett ISK konto påminner om en värdepappersdepå, men särskilda regler gäller för hur tillgångarna i ditt investeringssparkonto ska deklareras och beskattas. När lagstiftaren skapade sparformen ISK var tanken att göra det enklare för privatpersoner att spara i värdepapper. Det är därför väldigt enkelt att deklarera tillgångarna – all information och nödvändiga beräkningar skickas direkt till Skatteverket från företaget du har ditt ISK hos, så att informationen finns inskriven när du får din deklarationsblankett.

nordnet isk kontoKortfattat så beskattas inte kapitalvinster som sker i ditt ISK. Istället betalar du en schablonskatt som beräknas baserat på värdet på tillgångarna i ditt investeringssparkonto. Du kan läsa mer om hur det fungerar längre ned på denna sida. Att du inte beskattas på kapitalvinster innebär att du inte heller kan göra avdrag för förluster. Att du beskattas baserat på värdet på tillgångarna innebär att du kommer att betala skatt även för de år då värdet på tillgångarna har sjunkit jämfört med föregående år. Så länge det finns något av värde i ditt investeringssparkonto kommer det att beskattas.

För många är ISK en smidig sparform som dessutom leder till att man betalar lägre skatt än om man använt en vanlig värdepappersdepå istället. Detta är dock inte sant för alla sparare, så det är viktigt att ta hänsyn till din specifika situation när du väljer mellan ISK och andra alternativ.

Det är tillåtet att ha både ISK och värdepappersdepå, så det finns möjlighet att dra nytta av det bästa från bägge alternativen, genom att omsorgsfullt välja vilka investeringar man gör i sitt investeringssparkonto.

Hur skaffar jag ett ISK?

Det är banker och andra värdepappersinstitut som erbjuder den här tjänsten. Den enklaste metoden för att öppna ett ISK är att kontakta det värdepappersinstitut du vill ha ditt ISK konto hos och följa deras instruktioner. Många har färdiga formulär tillgängliga som man fyller i online och därefter legitimerar man sig med Bank-ID för att komma igång utan att behöva använda pappersblanketter. För den som föredrar pappersblanketter går det också bra, men då tar det förstås lite längre tid.

Det är en bra idé att jämföra regler och villkor innan du väljer vem du vill ha ditt ISK hos, eftersom de skiljer sig rejält mellan olika aktörer. Exempel på viktiga punkter att ta hänsyn till är vilka produkter du kan handla med, vilka avgifter som tas ut för köp och försäljningar, och vad det kostar att flytta värdepapper från detta ISK till ett ISK hos en annan aktör.

Bra att veta:

 • Det är bara svenska privatpersoner (och dödsbon) som kan ha ett investeringssparkonto. Företag och andra organisationer alltså inte kan ha ISK.
 • Du kan inte ha ett ISK tillsammans med någon annan. Varje investeringssparkonto är knutet till en enda person.
 • Det är tillåtet att ha flera stycken investeringssparkonto.

Vad kostar det att ha ett ISK?

Vad det kostar att ha ett ISK, och vilka avgifter som tas ut för de transaktioner du väljer att göra, varierar mellan olika tillhandahållare. Därför är det viktigt att lusläsa villkoren och jämföra vad olika banker och värdepappersinstitut har att erbjuda, så att du kan välja den lösning som passar just dig bäst.

avanza isk konto ( investeringssparkonto )Det finns många tillhandahållare som inte tar ut någon avgift alls för att skapa ett investeringssparkonto åt dig och låta dig ha tillgångar i det. Istället tjänar de pengar på de avgifter de tar ut för de transaktioner du gör i ditt ISK, till exempel köp och försäljning av aktier och fondandelar. Hur stora dessa avgifter är och hur de beräknas varierar rejält mellan olika tillhandahållare, och kan också variera mycket mellan olika typer av investeringar hos en tillhandahållare.

Är tillgångarna i ett ISK konto bundna?

Nej, tillgångarna i ditt ISK konto är inte bundna. Detta gäller både värdepapper och kontanter.

Du kan när som helst lägga ut tillgångar till försäljning och föra över kontanter från ditt ISK till ett vanligt bankkonto. Det finns också rutiner för hur tillgångar överförs från ett investeringssparkonto till ett annat utan att utlösa eventuell reavinstbeskattning. (Denna typ av överföring kan innebära att en överföringsavgift tas ut. Varje värdepappersinstitut har sina egna regler för detta.)

Utlöser jag någon skattskyldighet när jag tar ut pengar från mitt investeringssparkonto?

Nej, när du har ett ISK betalar du skatt baserat på värdet på tillgångarna i ditt investeringssparkonto, inklusive eventuella kontanter som du förvarar där. Att du väljer att föra över pengar från ditt ISK till ett vanligt bankkonto utlöser alltså inte någon särskild skattskyldighet.

Att köpa och sälja värdepapper i ett ISK konto

Om du är van vid att handla med värdepapper hos en värdepappersmäklare på internet kommer du inte att ha svårt att förstå hur användargränssnittet fungerar för ditt ISK. Har du däremot aldrig handlat med värdepapper på nätet tidigare kan du behöva en lite längre stund för att sätta dig in i hur det fungerar. Det är inte svårt – ”kontrollpanelerna” för investeringssparkonton tenderar att vara mycket överskådliga och logiska.

Du för över pengar till ditt ISK och använder dem sedan för att köpa tillgångar och/eller finansiella instrument, till exempel aktier och fondandelar. Du kan både köpa och sälja i ditt investeringssparkonto. När du säljer något hamnar pengar i ditt ISK, där du kan förvara dem tills du hittar något nytt som du vill investera i. Man får vanligen inte någon ränta på pengar som förvaras i ett ISK, men det är upp till värdepappersinstitutet att sätta reglerna, så kontrollera alltid i förväg vad som gäller hos just det värdepappersinstitut du vill ha ditt ISK konto hos.

Vad kan jag köpa och sälja i mitt ISK konto?

Exakt vad du kan köpa och sälja i ditt ISK konto beror på två faktorer:

 • Lagstiftningens ramverk för vad som är tillåtet.
 • De specifika regler och utbud som gäller hos den bank eller annat värdepappersinstitut som du har ditt investeringssparkonto hos. Detta kan vara betydligt snävare än vad lagens råmärken tillåter. Värdepappersinstitutet Fondab erbjuder till exempel endast investeringssparkonton för handel med fondandelar, och ett ISK hos Savr fungerar bara för att köpa och sälja andelar i en viss fond.

Exempel på värdepappersslag som lagen tillåter för ISK är aktier, fondandelar, obligationer, aktieindexobligationer och warranter. Du får också förvara pengar i ditt ISK.

Man kan inte ha vilka aktier som helst i sitt ISK, utan det måste vara aktier som uppfyller något av dessa krav:

 • Att vara upptagen till handel på en reglerad marknad (”börs”) någonstans i världen.
 • Att vara upptagen till handel på en marknadsplats inom EU/EES.

Det finns även en del andra krav att ta hänsyn till vad gäller aktier, bland annat får det inte röra sig om aktier i ett bolag där du eller närstående direkt eller indirekt äger mer än 10%. Aktier i fåmansbolag får inte heller ligga i ditt investeringssparkonto.

Mer detaljerad information om vad lagen kräver hittar du hos Skatteverket.

Beskattning av ISK konton

Grundregeln för den som äger värdepapper, till exempel aktier, utanför ett ISK är att man betalar skatt på realiserade vinster och kan dra av realiserade förluster när man deklarerar. Det är alltså försäljningen av en tillgång som kan göra dig skyldig att betala skatt eller ge dig ett avdrag att ta upp i deklarationen.

Med ISK fungerar det helt annorlunda. När lagstiftaren skapade investeringssparkonto var målet att göra det enklare för vanliga privatpersoner att investera i värdepapper. Därför behöver du som investerar i ditt ISK inte hålla ordning på köpkurs, säljkurs, vinster och förluster – och du behöver inte ta upp allt detta i deklarationen. Du betalar nämligen inte skatt på realiserade vinster i ditt ISK, istället betalar du en schablonberäknad skatt varje år som basers på värdet av tillgångarna i ditt ISK.

 • Den årliga schablonskatten beräknas med utgångspunkt dels i statslåneräntan (med ett fast tillägg), dels i det genomsnittliga värdet på tillgångarna i ditt ISK under beskattningsåret.
 • I skrivande stund är statslåneräntan mycket låg, vilket innebär att den årliga schablonskatten för ISK just nu motsvarande mindre än 0,5% av portföljens värde.

Det exakta detaljerna för hur du räknas fram din skatt hittar du hos Skatteverket. En mycket bekväm aspekt av att ha ett ISK konto är dock att tillhandahållaren (t ex banken) kommer att göra alla uträkningar åt dig och skicka en kontrolluppgift direkt till Skatteverket. När du får din deklarationsblankett ska därför allting rörande ditt (eller dina) ISK vara förifyllt av Skatteverket.

Viktigt:

 • Eftersom du inte betalar skatt på realiserade vinster får du inte heller dra av realiserade förluster.
 • Du kommer att betala skatt även om värdet på tillgångarna i ditt ISK har sjunkit jämfört med föregående år.
 • Skatten beräknas utifrån vad värdet på tillgångarna i ditt ISK var den första vardagen i varje kvartal under beskattningsåret.

Kan jag flytta mina investeringar från ett investeringssparkonto till ett annat?

De flesta tillhandahållare låter dig flytta dina investeringar från ditt ISK konto hos dem till ditt ISK konto hos en annan tillhandahållare. Flytten räknas inte som en försäljning och nytt köp av tillgångarna, och utlöser därför inte reavinstbeskattning.

Det är mycket vanligt att tillhandahållaren tar ut en avgift för flyttningen. Hos vissa tillhandahållare kan man komma undan utan avgiften om man flyttar samtliga tillgångar i sitt ISK, istället för att bara flytta vissa utvalda tillgångar.

Innan du väljer vem du vill ha ditt ISK konto hos, kontrollera alltid om de tillåter flytt av tillgångar och vilka avgifter som tas ut.

Kan jag flytta mina investeringar från min värdepappersdepå till mitt ISK konto?

Detta räknas som att du säljer av innehavet i värdepappersdepån och köper tillgångarna på nytt i ditt ISK konto . Du är skattskyldig för eventuell vinst som realiserades i och med försäljningen.

Kan jag flytta värdepapper från min kapitalförsäkring till mitt investeringssparkonto?

Nej, det kan du inte, eftersom du inte äger de värdepapper som ingår i din kapitalförsäkring. En kapitalförsäkring ger dig bara en ekonomiskt fordran på försäkringsbolaget och du blir aldrig juridiskt ägare till de värdepapper som köps.

Omfattas mitt ISK konto av den statliga insättningsgarantin och investerarskyddet?

Ja och ja.

Pengar du förvarar i ditt ISK konto omfattas av den statliga insättningsgarantin, i enlighet med de vanliga reglerna för insättningsgaranti. Insättningsgarantin skyddar upp till 1 050 000 kronor i likvida medel per konto. Har du mer pengar än så kan det alltså vara idé att sprida dem över flera investeringssparkonton istället för att lägga dem i samma.

Investerarskyddet träder in om värdepappersförvaltaren går i konkurs. I normalfallet behöver du inte hjälp av investerarskyddet eftersom det är du som äger tillgångarna i ditt ISK och de därför inte ska dras in i konkursboet, men det kan uppstå situationer som skiljer sig från normalfallet och där det är skönt att veta att det statliga investerarskyddet betalar ut upp till 250 000 kronor per ISK.