Ränta på pengar i ISK

Inte någon av de banker och nätmäklare som vi undersökt ger i skrivande stund någon ränta på pengar som du förvarar i ditt ISK.

Det finns inte någon lag som förbjuder ränta på pengar i ett ISK, utan avsaknaden av ränta just nu beror på den mycket låga statslåneräntan i Sverige. Den låga statslåneräntan har gjort att de flesta vanliga bankkonton inte betalar någon ränta på insatta pengar, och så har det även blivit för pengar som sitter i ett ISK.

ISK är över lag inte en bra lösning för att långtidsförvara större belopp pengar, eftersom du betalar skatt på innehavet i ditt ISK– inte på värdestegringar eller realiserade vinster.

Att över huvud taget ha pengar i sitt ISK är mer en bekvämlighetsfråga. Man vill ju kunna sälja av ett innehav av värdepapper när man hittar ett bra tillfälle, och sedan ha pengarna redo i kontot så att man kan slå till bums när man hittar en ny bra investeringsmöjlighet.

När ISK skapades av lagstiftaren var det för att uppmuntra privatpersoner att spara i värdepapper. Man ville göra det enklare för den vanlige konsumenten att köpa, sälja och äga värdepapper utan att behöva trilskas med komplicerade deklarationer och svårgripbara regler om beskattning. Tanken har alltså aldrig varit att man ska använda sitt ISK för att långtidsförvara pengar, utan grundtanken är att de pengar som man förvarar i sitt ISK är sådana som man planerar att investera i värdepapper tämligen snart. Vill man långtidsförvara pengar finns det många lösningar som är bättre än att lägga dem i ett ISK.

avanza bank
Rörlig Ränta:
0.00%
nordnet bank
Rörlig Ränta:
0.00%
aktieinvest
Rörlig Ränta:
0.00%
fondab
Rörlig Ränta:
0.00%
handelsbanken
Rörlig Ränta:
0.00%
nordea
Rörlig Ränta:
0.00%
seb
Rörlig Ränta:
0.00%
swedbank
Rörlig Ränta:
0.00%
Danske Bank
Rörlig Ränta:
0.00%
länsförsakringar
Rörlig Ränta:
0.00%
skandiabanken
Rörlig Ränta:
0.00%
Åkandsbanken
Rörlig Ränta:
0.00%