Avgifter & Courtage

Oavsett om man handlar med värdepapper i eller utanför ett ISK är det viktigt att informera sig om exakt vad det kostar. Man bör därför inte ensidigt fokusera på vart man kan få lägst courtage när man väljer ISK, utan ta hela kostnadsbilden i beaktande.

Det är omöjligt att peka ut någon viss bank eller finansiell instution som perfekt för alla sorters sparare, eftersom vi alla har olika rutiner för vårt sparande. Om du till exempel vill kunna göra många pyttesmå affärer varje vecka bör du undvika lösningar där du betalar ett högt fast handelscourtage för varje transaktion. Tänk på att vissa tillhandahållare som lockar med ett lågt procentuellt handelscourtage samtidigt har en fast kostnad som de alltid tar ut för varje transaktion. Att handelscourtaget bara är 0,005% kan låta lockande, med det blir inte särkilt billigt om det samtidigt finns en regel på plats som säger att varje transaktion kostar minst 69 kronor att genomföra.

Om du istället planerar att göra ett eller några få stora köp varje år och har en tendens att investera långsiktigt kan en lösning med fast handelscourtage fungera alldeles utmärkt, och till och med spara dig pengar jämfört med procentuella handelscourtage.

Plattformsavgifter och liknande

Förutom att ta en titt på vad varje transaktion kommer att kosta bör du granska om det finns några andra kostnader. Till exempel tar SAVR ut en årlig plattformsavgift. För den som investerar i aktivt förvaltade fonder kan SAVR ändå vara ett bra val eftersom de erbjuder fina rabatter på fondförvaltningsavgifterna och detta snabbt kompenserar för plattformsavgiften, men för den som till exempel tänkt sätta sina pengar i några indexfonder kan plattformsavgiften hos SAVR vara en helt onödig utgift.

Välj rätt kontotyp för din ISK

Vissa tillhandahållare låter dig välja mellan olika kontotyper för din ISK. Det kan till exempel finnas en lösning som är anpassad för den som gör många små transaktioner varje månad, och en annan lösning som passar den som gör några få större transaktioner per år. Välj med omsorg så att du får bästa möjliga lösning för just dig.

I vissa fall lönar det sig att skapa flera ISK och välja olika kontolösningar för vart och ett av dessa ISK. På så vis kan du göra mini-transaktioner i ett ISK och stora transaktioner i ett annat, och så vidare.

Våga vägra lojalitet

Det finns absolut inte något krav på att man som sparare ska vara lojal och bara ha ISK hos en enda tillhandahållare. Vad ska du göra om du upptäcker att Bank A ger dig bäst villkor för din småskaliga aktiehandel, Fondmäklare B ger dig bäst villkor för dina långsiktiga fondinvesteringar och Nätmäklare C har de lägsta avgifterna för köp av utländska aktier? Svaret är givetvis att du ska öppna ISK hos alla tre och göra det som är bäst för dig och just dina sparplaner. Det kan löna sig rejält att vara aktiv och utvärdera de olika alternativ som står till buds.

Var uppmärksam på fondernas avgifter

Innan du investerar i en fond, granska alltid vilka avgifter själva fonden tar ut. Det finns fonder (huvudsakligen av den aktivt förvaltade typen) som tar ut väldigt höga förvaltningsavgifter eller andra avgifter. Att välja fonder med höga kostnader kan snabbt bli dyrt. Det handlar inte bara om att du betalar pengar i avgifter varje år, utan också om att dessa belopp är pengar som du annars skulle ha kunnat investera och få avkastning på.

Om man känner sig osäker som småsparare och nybörjare i investeringsvärlden är det en bra tumregel att välja passivt förvaltade indexfonder med obefintliga eller åtminstone låga förvaltningsavgifter.

Avgift
(Depå)
Courtage internet
(Online handel)
Courtage
(Personlig service)
avanza bank
Avgift:
Nej
Courtage Online:
0,00 – 0,25 %, lägst 0 kr
Courtage:
0,045 – 0,30 %, lägst 198 kr
nordnet bank
Avgift:
Nej
Courtage Online:
0,00 %, lägst 0 kr
Courtage:
0,00 %, lägst 0 kr
aktieinvest
Avgift:
Nej
Courtage
Online: 0,15 % (lägst 39 kr)
Courtage:
0,05 %, (lägst 139 kr)
fondab
Avgift:
Nej
Courtage Online:
Courtage: Erbjuds inte
handelsbanken
Avgift:
Nej
Courtage Online: 0,09 %, lägst 99 kr
Courtage: 0,50 %, lägst 175 kr :
nordea
Avgift:
Nej
Courtage Online:
1- 99 kr, fast courtage 0,06 %
Courtage:
0,50 %, lägst 250 kr.
(lägre för premiumkunder)
seb
Avgift:
Nej
Courtage Online: 0,09 %, Lägst 20 kr
Courtage: 0,25 %, Lägst 100 kr
swedbank
Avgift:
Nej
Courtage Online:
0-99 kr
Courtage:
0,50 %, dock lägst 150 kr
Danske Bank
Avgift:
Nej
Courtage Online:
0,10 – 2,00 %
Courtage:
0,30 – 2,00 %
länsförsakringar
Avgift:
Nej
Courtage Online:
0,05 %, lägst 20 kr
Courtage:
199 kr
skandiabanken
Avgift:
Nej
Courtage Online:
0,044 – 0,40%
Courtage:
0,25 %, lägst 199 kr
Åkandsbanken
Avgift:
Nej
Courtage Online:
0,30 – 0,45 % lägst 200 – 500 kr
Courtage:
0,30 – 0,45 % lägst 200 – 500 kr