SAVR ISK

Att skaffa ett ISK hos SAVR är en bra idé om du vill spara i fonder, eftersom de erbjuder mycket bra villkor för fondsparande. Däremot behöver du öppna ett ISK hos någon annan för att kunna investera i andra typer av värdepapper, till exempel aktier, eftersom SAVR endast erbjuder just fonder. Detta är inte något problem, eftersom det är tillåtet att ha ISK hos flera olika aktörer samtidigt.

Några anledningar att öppna ett ISK hos SAVR:

  • Du vill kunna handla med över 1 300 olika fonder.
  • Du vill kunna investera i ett stort utbud av aktivt förvaltade fonder.
  • Du vill betala lägre förvaltningsavgifter än om du köpt andelar i samma fond via någon annan fondmäklare.
  • Du vill inte betala något courtage när du köper och säljer svenska fonder.

Varning: Det går inte att flytta fondandelar till ditt ISK hos SAVR från ditt ISK hos någon annan. Du kan läsa mer om detta längre ned på denna sida.

Låga förvaltningsavgifter för aktivt förvaltade fonder

Med hjälp av SAVR kan du hålla förvaltningsavgifter för aktivt förvaltade fonder låga, eftersom SAVR har valt en lite annorlunda affärsmodell jämfört med vad som är standard i branschen. I princip alla fonder betalar ut kommisioner till de fondmäklare som får sina klienter att köpa andelar i fonden. SAVR får alltså, precis som andra fondmäklare, kommission från fonderna när du investerar via SAVR. Vad som särskiljer SAVR är att de betalar tillbaka en stor del av kommissionen till dig, vilket netto resulterar i att den förvaltningsavgift du måste betala blir lägre.

För aktivt förvaltade fonder kan det blir en betydande skillnad i årskostnad, och det är inte ovanlig att man kan sänka förvaltningsavgiften med 0,3 – 0,5 procentenheter genom att gå via SAVR. Detta kanske inte låter som mycket, men om du börjar räkna på beloppen kommer du att se att det spelar stor roll över tid. Att sänka förvaltningskostnaderna innebär också att du får mer pengar över att investera, vilket kan skapa en positiv spiral över tid. Det blir ungefär samma princip som den positiva ränta-på-ränta effekten.

Exempel: Du investerar 20 000 kronor i en fond. Via andra fondmäklare är den årliga förvaltningsavgiften 1,50% men via SAVR är den bara 1%. Med en annan fondmäklare skulle den alltså vara 20 000 kr x 1,50% = 300 kronor.

Passivt förvaltade fonder

När det gäller passivt förvaltade fonder brukar den årliga förvaltningskostnaden bli ungefär samma hos SAVR som hos andra fondmäklare. Eftersom SAVR tar ut en årlig plattformsavgift på 0,09% kan det vara bättre att investera i passivt förvaltade fonder via ett ISK hos någon annan tillhandahållare. Räkna alltid på vad som blir bäst för just din situation, och gör en utvärdering inför varje nytt år för att se om det är något du önskar justera.

Möjlighet att handla courtage-fritt hos SAVR

SAVR tar inte ut något courtage när du handlar med svenska fonder. Du kan alltså både köpa och sälja fondandelar i svenska fonder courtage-fritt hos SAVR.

Om du köper andelar i utländska fonder som handlas i annan valuta än SEK tar SAVR ut en växlingsavgift på 0,5%.

Årlig plattformsavgift

SAVR tar ut en årlig plattformsavgift på 0,09%. Detta är viktigt att ta med i beräkningen när du räknar på om ett ISK hos SAVR är rätt val för ditt fondsparande.

Att handla med värdepapper hos SAVR

Aktier

Du kan inte handla med aktier i ditt SAVR ISK.

Fonder

Över 1 300 olika fonder finns tillgängliga för handel hos SAVR. Om en fond finns tillgänglig hos någon av de svenska storbankerna, eller hos stora svenska nätmäklare som Avanza och NordNet, är sannolikheten mycket hög för att den även finns hos SAVR.

Kryptovalutor

Du kan inte handla med eller förvara kryptovaluta i ditt ISK hos SAVR.

SAVR erbjuder i skrivande stund inte heller exponering mot kryptovalutor via någon fond.

Andra värdepapper

Du kan bara handla med fonder i ditt SAVR ISK. Inga andra värdepapper är tillgängliga.

Frågor & Svar om SAVR ISK

Omfattas mina pengar av den statliga insättningsgarantin?

Ja. De pengar du förvarar i ditt ISK hos Danske Bank omfattas av den svenska staliga insättningsgarantin, precis som om du haft dem på ett bankkonto i en vanlig svensk bank.

Från den 1 januari 2021 går den övre gränsen för garantin vid 1 050 000 kronor per person och institut.

Omfattas SAVR ISK av det statliga investerarskyddet?

Ja, det statliga investerarskyddet omfattar SAVR ISK. Detta skydd träder in om pengarna förloras på grund av att den finansiella institutionen själv går i konkurs. (Det skyddar dig alltså inte mot några andra förluster.)

I skrivande stund ligger den övre gränsen för investerarskyddet på 250 000 kronor.

Mer information hittar du hos Riksgalden.se.

Är det tillåtet att ha flera ISK hos SAVR?

Vi väntar på svar från SAVR rörande denna fråga.

Får jag ränta på mina pengar i mitt SAVR ISK?

Nej, du får inte ränta på likvida medel som du förvarar i ditt ISK hos SAVR. Detta är inte unikt för SAVR utan beror på det låga ränteläget i Sverige. Om du vill förvara likvida medel under en längre tid finns det många lösningar som är bättre än att ha dem i ett ISK.

Hur ofta får jag ta ut pengar från mitt ISK hos SAVR?

Om du har pengar sittandes i ditt ISK hos SAVR kan du ta ut hela eller delar av beloppet när som helst, det finns ingen begränsning för hur många uttag man får göra och pengarna är inte låsta på något vis.

Du kan också när som helst ge order om att fondandelar ska säljas, men tänk på att det kan ta en stund innan försäljningen går igenom. Exakt hur fort en försäljning kan genomföras varierar förstås, men för många av fonderna bör man räkna med 2-3 dagar innan pengarna finns tillgängliga i kontot.

Kan jag flytta värdepapper från ett annat ISK till mitt SAVR ISK?

Nej, du kan inte flytta värdepapper (varken fonder eller något annat) till ditt SAVR ISK från något annat ISK.

  • Du kan inte flytta fondandelar, eftersom du måste köpa dina fondandelar via SAVR för att få den lägre förvaltningsavgiften.
  • Du kan inte flytta andra värdepapper, eftersom ett ISK och hos SAVR enbart kan användas för pengar och fondandelar.

Om du äger fondandelar i ett annat ISK kan du alltså inte flytta över dem till ditt SAVR ISK. Däremot kan du förstås sälja av dem, ta ut pengarna, sätta in pengarna i ditt SAVR ISK och använda pengarna för att köpa fondandelar. Eftersom man inte reakvinstbeskattas på tillgångar i ett ISK utlöser en sådan flytt inte någon reavinstbeskattning. Reavinstbeskattning (realiserad vinst på kapital) kan däremot utlösas om du säljer av fondandelar som du inte har i ett ISK.

Kan jag flytta fondandelar från mitt SAVR ISK?

Vi väntar på att SAVR ska svara på denna fråga.

Hur beskattas mina tillgångar i mitt ISK hos SAVR?

Samma beskattningsregler gäller oavsett vem du har ditt ISK hos. Du kan läsa mer om detta på vår sida om ISK beskattning.