Antal fonder

Utbudet av fonder är en punkt där olika banker och nätmäklare som erbjuder ISK kan skilja sig rejält mellan varandra. Tre exempel på nätmäklare som erbjuder ett mycket stort antal fonder är NordNet, Avanza och SAVR.

Om man är intresserad av att investera i fonder bör man dock inte stirra sig blind på exakt hur många fonder som erbjuds, eftersom det finns flera andra faktorer som också är viktiga att ta i beaktande.

Vilken typ av fonder är du intresserad av att investera i, och hur ser utbudet ut på just den fronten? Om du till exempel föredrar passivt förvaltade indexfonder med superlåg förvaltningsavgift så har du ju inte någon större nytta av att du får tillgång till 1 000+ aktivt förvaltade fonder med höga förvaltningsavgifter. Det samma gäller andra faktorer, såsom geografisk spridning och vilka branscher fonderna inriktar sig på. För vissa sparare är det viktigt att få tillgång till fonder med någon viss etisk inriktning, till exempel miljövänliga fonder, fonder som inte investerar i vapen eller fonder med någon viss religiös inriktning.

Om du är ute efter fonder där du slipper betala någon årlig förvaltningsavgift kan du till exempel ta en titt hos Avanza och NordNet, som båda erbjuder indexfonder utan förvaltningsavgift. SAVR är ett bra alternativ för den som vill investera i aktivt förvaltade fonder, eftersom SAVR tillhandahållar många sådana med betydligt lägre förvaltningsavgift än normalt. Är man däremot ute efter passivt förvaltade fonder kan det vi vissa fall bli dyrare att använda sig av SAVR, eftersom SAVR tar ut en plattformsavgift och den rabatt man får på kostnaden för en passivt förvaltad fond sällan fullt ut kompenserar för plattformsavgiften.

Vi har alla olika preferenser när det gäller vårt fondsparande, och det är viktigare att vi får tillgång till fonder som passar just våra preferenser än att vi har ett gigantiskt antal fonder att välja mellan. Särskilt med tanke på att den gemomsnittlige småspararen inte har tid att sitta ned och utvärdera tusentals olika fonder.