Nordea ISK

Nordea har en välfungerande lösning för ISK, men om du är intresserad av fondsparande finns det andra tillhandahållare som har ett större utbud av fonder än Nordea (bland annat Avanza, NordNet och SAVR), och SAVR kan i många fall erbjuda lägre förvaltningsavgift för aktivt förvaltade fonder.

Att öppna och använda ett ISK hos Nordea är enkelt och smidigt. Det kostar inget att skaffa sig ett ISK hos Nordea.

En fördel med att välja Nordea istället för någon av de yngre nätmäklarföretagen är att du inte måste göra dina affärer på internetplattformen om du inte vill, utan du kan välja att använda telefon istället eller besöka ett Nordea-kontor. Courtagen är dock högre via dessa kanaler än när man handlar på nätet.

Courtage

Vill man betala så lågt courtage som möjligt ska man göra sina affärer över internet. Väljer du att ringa till Nordea eller besöka ett bankkontor blir courtagen betydligt högre.

För handel över internet håller sig courtaget inom spannet 1-99 kronor per transaktion. Exakt hur dyrt det blir beror på hur stor transaktionen är. För stora belopp gäller courtaget 0,06%.

För handel via telefon eller på bankkontor är courtaget 0,40 procent, dock alltid minst 250 kronor.

För premiumkunder gäller särskilda, mer förmånliga, courtageregler.

Att handla med värdepapper i ditt ISK hos Nordea

Aktier

Här finnns ett stort och varierat utbud av svenska och utländska aktier.

Fonder

Du kan välja mellan ungefär 550 olika fonder hos Nordea. Detta är färre än hos bland annat Avanza, NordNet och SAVR.

Ungefär hundra av fonderna hos Nordea ISK är sådana som Nordea själv förvaltar, resten är oberoende.

Andra värdepapper

Nordea erbjuder också handel med vissa andra värdepapper, inkusive optioner.

Kryptovaluta

Du kan varken förvara eller handla med kryptovaluta i ditt ISK hos Nordea.

Frågor & Svar om Nordea ISK

Gäller den statliga insättningsgarantin?

Ja, de pengar du förvarar i ditt ISK hos Nordea omfattas av den staliga insättningsgarantin.

Från den 1 januari 2021 går den övre gränsen för garantin vid 1 050 000 kronor per person och institut.

Omfattas Nordea ISK av det statliga investerarskyddet?

Ja, det statliga investerarskyddet omfattar Nordea ISK. Detta skydd träder in om pengarna förloras på grund av att den finansiella institutionen själv går i konkurs och det skyddar alltså inte mot några andra förluster.

I skrivande stund ligger den övre gränsen för investerarskyddet på 250 000 kronor.

Kan jag ha flera ISK hos Nordea?

Nordea låter dig öppna många ISK hos dem om du så önskar. Du kan till exempel ha ett separat ISK för varje typ av sparande.

Får jag ränta på mina pengar i mitt Nordea ISK?

Nej, du får inte ränta på pengar som du förvarar i ditt ISK hos Nordea. Detta är inte unikt för Nordea utan beror på det låga ränteläget i Sverige.

Eftersom du inte får ränta på pengarna, och måste skatta på innehavet, är det inte optimalt att långtidsförvara pengar i ett ISK. Det finns många andra sparformer som är bättre för pengar du vill ha lättåtkomliga.

Hur ofta får jag ta ut pengar från mitt ISK hos Nordea?

Hur ofta du vill. Pengarna är inte låsta på något vis.

Du kan också när som helst lägga säljorder för värdepapper som ligger i ditt ISK.

Kan jag flytta tillgångar från mitt ISK hos konkurrenten till mitt ISK hos Nordea?

Nordea sätter inga käppar i hjulen för en sådan flytt och tar inte heller ut några avgifter. Däremot behöver du kolla vilka regler som gäller hos tillhandahållaren som du vill flytta från.

Kan jag flytta mina tillgångar från mitt Nordea ISK till annat ISK?

Ja, det kan du, och Nordea tar inte ut någon flyttavgift.

Hur beskattas mina tillgångar i mitt ISK hos Nordea?

Skattereglerna för ISK är de samma oavsett vem du har ditt ISK hos.

Du kan läsa mer om detta på vår sida om ISK-beskattning.