NordNet ISK

Det finns flera goda anledningar att välja NordNet för sitt ISK och här är några exempel:

 • Det går att handla med ett mycket stort utbud av aktier och fonder utan att betala högt courtage för transaktionerna.
 • Om du har mindre än 80 000 kronor i ditt ISK hos NordNet, och uppfyller vissa andra villkor, får du under dina första 6 månader handla utan att betala courtage, vilket är en enormt bra förmån för småsparare.
 • Det är mycket enkelt att skaffa sig ett ISK hos NordNet och komma igång. Har du BankID behöer det inte ta mer än några minuter. Att skaffa ett ISK hos NordNet är gratis.
 • Om du vill flytta alla dina värdepapper från ditt ISK hos NordNet till ett ISK hos någon annan tillhandahållare tar NordNet inte ut någon avgift för detta. Detta är inte bara en bra service, utan indikerar också att NordNet räknar med att sparare kommer att vilja att stanna hos dem. De försöker inte ”hålla fast” spararna genom att göra det dyrt eller krångligt att flytta hela sitt innehav till någon av konkurrrenterna.

Courtagefri handeln för nykomlingen

För småsparare är det en stor fördel att NordNet låter dig handla courtagefritt så länge du uppfyller alla dessa krav:

 • Du måste ha haft ditt ISK hos NordNet i mindre än 6 månader.
 • Du måste ha mindre än 80 000 kronor i ditt ISK.
 • Du måste göra färre än 500 affärer.

När du nyligen har skaffat ISK hos NordNet kan du alltså dra nytta av möjligheten att handla courtagefritt för att bygga upp din portfölj.

Courtage – välj det som passar dig bäst

NordNet låter dig välja mellan fyra olika courtageklasser, så att du kan hitta den lösning som passar dig bäst.

 • Courtageklassen Mini. Billigast för upp till 15 600 kronor per order. Courtaget ligger på 0,25 procent, dock alltid minst 1 krona inom Norden och minst 9 kronor utanför Norden.
 • Courtageklassen Liten. Billigast för 15 600 kr – 46 000 kr per order. Courtaget ligger på 0,15 procent, dock alltid minst 39 kr inom Norden och minst 49 kronor utanför Norden.
 • Courtageklassen Mellan. Billigast för 46 000 – 143 478 kr per order. Courtaget inom Norden är 0,069 procent och utanför Norden 0,089 procent, dock alltid minst 69 kronor både inom och utanför Norden.
 • Courtageklassen Fast. Billigast när ordrar överstiger 143 478 kronor. Courtaget inom Norden är 99 kronor. Courtaget utanför Norden är 0,079 procent, dock minst 99 kronor.

Att handla med värdepapper i ditt NordNet ISK

NordNet har ett omfattande utbud av värdepapper tillgängliga för den som har sitt ISK hos dem, och det är framförallt den stora mängden aktier och fonder som gör att NordNet kan erbjuda ett av marknadens största utbud av värdepapper för ISK-sparare.

Aktier

Ett mycket stort antal aktier finns tillgängliga, både svenska och utländska. Hos NordNet kan du handla med aktier från många olika delar av världen.

Du kan inte bara handla med aktier som är listade på de två svenska börserna, utan även handla med aktier som förekommer på en stor samling svenska marknadsplatser. Dessutom går det att handla på flera stycken utländska börser, inklusive NYSE och Nasdaq.

Fonder

NordNet har ett av de största utbuden för den som vill handla med fondandelar i sitt ISK, och i skrivande stund omfattar det circa 1500 olika fonder. Här finns bland annat ett mycket bra sortiment av indexfonder och andra passivt förvaltade fonder.

Ungefär ett dussin av de 1500 fonderna sköts av NordNet själva, resten sköts av andra aktörer, såsom banker och oberoende fondförvaltare.

Andra värdepapper

Förutom aktier och fonder går det att handla med en del annat smått och gott hos NordNet, bland annat optioner och Exchange Traded Funds (ETF).

Kryptovalutor

Det går inte att handla direkt med kryptovalutor i ditt ISK hos NordNet, däremot kan du handla med vissa värdepapper som är baserade på kryptovalutan Bitcoin. Du kan alltså spekulera i Bitcoin utan att faktiskt äga några Bitcoin.

Frågor & Svar om ISK NordNet

Gäller den statliga insättningsgarantin?

Ja. De pengar du förvarar i ditt ISK hos NordNet omfattas av den staliga insättningsgarantin, precis som om du haft dem på ett bankkonto i en vanlig svensk bank.

Från den 1 januari 2021 går den övre gränsen för garantin vid 1 050 000 kronor per person och institut.

Omfattas NordNet ISK av det statliga investerarskyddet?

Ja, det statliga investerarskyddet omfattar NordNet ISK. Detta skydd träder in om pengarna förloras på grund av att den finansiella institutionen själv går i konkurs. (Det skyddar alltså inte mot några andra förluster.)

I skrivande stund ligger den övre gränsen för investerarskyddet på 250 000 kronor.

Får jag ränta på kontanter som förvaras i mitt ISK?

Nej, förnärvande betalar inte någon ränta för livkvida medel som förvaras i ditt ISK. Det beror på det låga ränteläget i Sverige.

Hur ofta får jag göra utttag från mitt ISK hos NordNet?

Tillgångarna du förvarar i ditt ISK hos NordNet är inte låsta och du får göra uttag hur ofta du vill. Du kan när som helst beordra att tillgångarna i ditt ISK ska säljas och du kan när som helst ge order om att de pengar som finns i kontot ska betalas ut till dig. Det går också att (gratis) flytta dina värdepapper till ett ISK hos någon annan tillhandahållare.

Får jag öppna flera ISK hos NordNet?

Ja, en privatperson kan ha flera ISK hos NordNet. Detta kan till exempel vara praktiskt om man vill hålla isär olika typer av sparanden; man kan till exempel lägga långsiktiga indexfonder i ett ISK och ägna sig åt mer kortsiktig och avancerad värdepappersspekulation i ett annat. Det förekommer också att sparare öppnar olika konton för olika mål, t ex ett separat ISK för att spara till ny båt och ett annat ISK för allmänt sparande.

Kan jag flytta värdepapper till mitt NordNet ISK från ett ISK hos en annan bank?

Om du har värdepapper i ett ISK hos någon annan tillhandahållare (t ex en bank) kan du flytta dem till ditt ISK hos NordNet utan att betala NordNet någon avgift för detta. Däremot bör du alltid kolla upp vilka regler som gäller hos tillhandahållaren du vill flytta dina värdepapper från. Vissa tar nämligen ut en avgift för denna service, och vissa erbjuder den inte alls.

Du kan läsa mer om att flytta ISK sparande på  denna sida.

Vad kostar det att flytta värdepapper från NordNet ISK?

 • Om du vill flytta hela ditt innehav från Nordet ISK till ett ISK hos någon annan tillhandahållare tar NordNet inte ut någon avgift för detta.
 • Om du bara vill flytta enskilda värdepapper tar NordNet ut en avgift på 49 kronor per värdepapper, dock finns det ett övre tak på 490 kronor. Du betalar alltså inte mer än totalt 490 kronor även om du flyttar fler än tio värdepapper i samma omgång.

Hur beskattas de tillgångar jag har i mitt NordNet ISK?

Samma skatteregler gäller för NordNet ISK som för alla andra ISK.

Du kan läsa mer om detta på vår sida om ISK beskattning.