Daytrading i ett isk konto?

Kan man Day trada med ett ISK konto?

Det finns inget som hindrar att du använder ett ISK konto för daytrading.  Du får köpa och sälja aktier så ofta du vill och alla vinster är skattefria oavsett hur mycket du köper och säljer. (Schablonbeskattning på portföljens värde.)  Det kan skapa stora fördelar om man väljer att trada i ett ISK konto.

En nackdel med att daytrada i en ISK är dock att många verktyg och finansiella instrument inte är tillgängliga i din ISK.  VIll du kunna använda dessa så måste du med andra ord använda en annan typ av konto för din trading.

daytrading isk

Vad är day trading

Termen daytrading används huvudsakligen för den typ av handel som innebär att man inte håller några positioner öppna över natt. En daytrader kommer alltså att öppna och stänga alla sina positioner under en och samma handelsdag.

Hävstångshandel och andra former av handel med lånade pengar är mycket vanligt förekommande bland daytraders, och det är ofta mäklaren som lånar ut pengar till handlaren. Det är vanligt att daytraders tjänar sina pengar på små kursförändringar, och vill man tjäna signifikanta belopp på en liten kursförändring så gäller det att man har ett rejält belopp att handla för.

Exempel:

  • Om du köper en aktie för 35 kronor och säljer den för 36 kronor har du tjänat 1 krona.
  • Om du köper 10 000 aktier för 35 kronor styck och säljer dem för 36 kronor styck har du tjänat 10 000 kronor. Det krävs dock 350 000 kronor för att kunna köpa 10 000 aktier för 35 kr/st.

Att handla med lånade pengar är lockande, men samtidit riskfyllt. Du riskerar att bli skyldig mäklaren pengar om affären inte går som du hoppades. Du kan alltså inte bara förlora de pengar som finns i ditt konto, utan det kan sluta med att du har en skuld till mäklaren som du måste ta ur din vanliga hushållsbudget eller från dina sparpengar för att kunna återbetala.

Jag rekommenderar att du besöker den engelska webbsidan daytrading.com om du vill lära dig mer om daytrading.  Ämnet är alltför omfattande för att jag skall kunna göra det rättvisa här.

Likviditet och rörelse

Daytrading förekommer på många olika marknader, men är allra vanligast för aktiehandel och valutahandel. Daytraders använder sig av olika strategier för att tjäna pengar på små prisförändringar, och handlar huvudsakligen med aktier eller valutapar som har mycket hög likviditet.

Vidare vill daytraders att det ska finnas svängningar i kursen under dagen. En kombination av hög likviditet och hög volatilitet tenderar att locka till sig daytraders som flugor till socker.

Att försöka daytrada med tillgångar som inte har hög likviditet är extra riskabelt, eftersom det kan bli svårt för dig att stänga positionen när du vill att den ska stängas. Som daytrader är du ju beroende av att det omedelbart finns en köpare på kroken när du ger order om att en position ska säljas.

Exempel på strategier för daytrading

Scalping

Scalping är en strategi där man försöker göra små men många vinster på små prisförändringar under dagen.

Agera kring nyhetssläpp

Många daytraders gör sina affärer i samband med att viktiga nyheter släpps, särskilt schemalagda nyhetessläpp som kvartalsrapporter för bolag, statliga offentliggöranden av ekonomisk data, pressmeddelanden rörande ändringar av riksbankens ränta, osv. Marknader tenderar att reagera på sådana nyhetssläpp och vi får ofta se kortvariga men markanta stegringar och sänkningar. För daytraders innebär sådana förändringar goda möjligheter.

Range trading

Range trading är en del av fältet teknisk analys. Vid range trading använder man sig till stor del av nivåer för support (stöd) och resistance (motstånd) för att fatta beslut om när man ska gå in och ut ur positioner.

Arbitrage

Arbitragehandel innebär att man drar nytta av att samma tillgång kan ha olika priser på olika marknader. När det gäller daytrading av aktier och valutor rör det sig oftast om väldigt små skillnader som bara kan ge stora vinster för den som har möjlighet att köpa och sälja för stora belopp.